Dizajn brošure i fascikle

Iako je trenutno pretežno firma za web dizajn, koreni KronDesign-a su upravo u grafičkom dizajnu, dizjanu brošura, letaka, logoa.

KronDesign ima preko 10 godina iskustva u dizajniranju i štampanju brošura i fascikli. Od samog početka 2001. godine KronDesign je dizajnirao i aranžirao materijal za više desetina preduzeća. Ukoliko tražite profesionalni dizajn fascikle ili brošure za sastanak sa Vašim klijentima, Vašu čekaonicu ili za slanje klijentima putem pošte, onda je naš sjajan dizajn brošura i fascilki, sa visoko kvalitetnom štampom, idealan za Vas i Vašu firmu. Bilo da se radi o potuno novoj brošuri/ fascikli ili brošuri koja će pratiti trendove Vašeg korporativnog imidža, KronDesign je tu da za vas osmisli i dizajnira brošure/fascikle koji Vaše klijente neće ostaviti ravodušnim. Od planiranja do završetka, KronDesign je tu da dizajnira fascikle/ brošure i da dostavi na Vaša vrata u okviru dogovorenih rokova. U Beogradu smo obezbedili najprofesionalnije štamparije koje mogu na vreme da dostave brošure.